Hlavní strana 
 Co jsou přírodní parky? 
 Legislativa 
 Historie 
 Tiskoviny 
 Odkazy 
 O autorech 
    
 PŘÍRODNÍ PARKY: 
  Říčanka  
  Botič - Milíčov  
  Radotínsko - Chuchelský háj  
  Šárka - Lysolaje  
  Draháň - Troja  
  Hostivař - Záběhlice  
  Rokytka  
  Modřanská rokle - Cholupice  
  Košíře - Motol 
  Klánovice - Čihadla  
  Prokopské a Dalejské údolí  
Tyto stránky vznikly
díky podpoře
hl. města Prahy
Přírodní park Draháň - Troja
Vyhlášen: 1990 (vyhláškou č. 8/90 Sb. NVP)
Rozloha: 578,8 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 8 (k.ú. Bohnice, Čimice, Troja), Praha - Dolní Chabry (k.ú. Dolní Chabry), Praha - Troja (k.ú. Troja)

Charakter území:
Přírodní park se rozkládá na pravém břehu Vltavy od Jabloňky po severní hranici Prahy (dále k severu pak pokračuje jako přírodní park Dolní Povltaví). Zahrnuje část Trojské kotliny se strmými skalnatými srázy a přilehlá údolí (Draháňské, Čimické, Bohnické...). Jde o území odpradávna osídlené, což dokládají dvě významná pravěká hradiště - Zámky a Na Farkách. Od středověku byla oblast přírodního parku z velké části pokryta vinicemi, což dokládají nejen mnohá viničné usedlosti, ale i řada pozůstatků vinic v terénu (a dvě dodnes dochované). Zejména část severozápadně od Troji je z tohoto pohledu dosud unikátně zachovaným fragmentem historické krajiny. Z přírodovědného hlediska jsou nejcennější skalnaté svahy a výchozy se společenstvy skalních stepí, teplomilných křovin a vřesovišť s řadou vzácných druhů rostlin a bezobratlých. V oblasti je též několik významných pramenišť (Haltýř, Černá rokle, Draháňská rokle). Na území přírodního parku se rozkládají zoologická a botanická zahrada. K přírodnímu parku bezprostředně přiléhají sídliště Severního Města.

Zvláště chráněná území:
přírodní památka jabloňka, přírodní památka Trojská, přírodní památka Velká skála, přírodní památka Havránka, přírodní památka Salabka, přírodní rezervace Podhoří, přírodní památka Bohnické údolí, přírodní památka Čimické údolí, přírodní památka Zámky

Další přírodovědně zajímavá místa:
Černá rokle, Draháňské údolí

Památkově chráněné objekty:
zámeček Jabloňka, pomník Mistra Jana Husa v Tróji, usedlost Kazanka, dům č.p. 224 v Tróji, památková zóna Rybáře, panský statek (č.p. 7) a domy č.p. 13 a 238 v osadě Rybáře, viniční domek č.p. 34 Pod Havránkou, kaple sv. Kláry s vinicí, Trojský zámek se zahradou, oranžérií a bývalou hospodou, bývalý panský mlýn v Troji, bývalý panský pivovar v Troji, Trója č.p. 35 (u vstupu do ZOO), Gočárovy domky v areálu ZOO, viniční sloup v ZOO, usedlost Černohouska v areálu ZOO, usedlost Salabka, usedlost Pazderka, usedlost Sklenářka, kaple sv. Václava, hradiště Na Farkách, památková zóna Staré Bohnice (pouze menší částí), hradiště Zámky

Další historicky a kulturně zajímavá místa:
usedlost Vavrouška, Trojský haltýř, usedlost Hrachovka, usedost Bosna, usedlost na Farkách, starý bohnický hřbitov, bývalá Dinamitka, Draháňský mlýn

Turistika:
Územím prochází několik turistických značek, netvořících však ucelený systém (červená značka z Troji podél Vltavy k severu, zelená značka z Troji přes Havránku a Velkou skálu do Čimického háje, modrá značka z Bohnic k Vltavě a přes Zámky Čimickým údolím do Čimic, zelená značka z Čimic kolem Dolních Chaber do Klecan, žlutá značka z Čimic Drahaňským údolím k Vltavě). Vnějším areálem Pražské botanické zahrady (po jejích volně přístupných plochách) prochází naučná stezka.
Oblast poskytuje řadu výborných vyhlídkových bodů - zejména hradiště Na Farkách a vyhlídka nad Bohnickým údolím, ale i hradiště Zámky (mimo turistické značky), sv. Klára, Havránka, Velká skála... - poskytujících pohledy do údolí Vltavy i zajímavé výhledy na vnitřní Prahu. Turisticky hojně navštěvované jsou především areály zoologické zahrady, Pražské botanické zahrady se skleníkem Fata Morgana a Trojského zámku (galerie). Za projití rozhodně stojí Černá rokle od Bohnického sídliště k Vltavě a (zejména v době květu vřesu) vřesoviště na Salabce a Havránce. Děti jistě ocení "prehistorické" hřiště při naučné stezce v areálu botanické zahrady. Jihovýchodní část přírodního parku kolem Černé skály a Trojské je v zástavbě a k vycházkám příliš neláká...
Přirozeným centrem oblasti je Trója, jako východiště lze však zvolit i Bohnice, Čimice či Dolní Chabry. Spojit lze s návštěvou Stromovky na protějším břehu Vltavy, která je s Trojou spojena lávkou.

Fotogalerie

   
altánek nad Bohnickým údolím
Draháňský mlýn
Haltýř
hradiště na Farkách
  altánek nad Bohnickým údolím  
  Draháňský mlýn  
  Haltýř  
  hradiště na Farkách  
NS Pražské botanické zahrady
Podhoří
starý bohnický hřbitov
Trojská kotlina
  NS Pražské botanické zahrady  
  Podhoří  
  starý bohnický hřbitov  
  Trojská kotlina  
u Čimic
Velká skála
vyhlídka nad Bohnickým údolím
v Černé rokli
  u Čimic  
  Velká skála  
  vyhlídka nad Bohnickým údolím  
  v Černé rokli  
pravěké dětské hřiště v Troji
  "pravěké" dětské hřiště v Troji  
Album bylo naposled aktualizováno 15.2.06 15:26
Powered by JAlbum 6.1 and BluPlusPlus skin
 ·  copyright © 2005 Jan Chvátal  ·  chvataljan@seznam.cz  ·